Tjenester

Hva vil det koste? Hva kan SA tilby?


SA vil som nevnt rette seg inn mot Aksjeselskaper. Det vil bli mulig å gjøre avtale om total-priser (Disse vil være avhengige av omsetning, og vil måtte endres om forutsetningene endres. Omsetningen i ditt selskap vil jo kunne øke/minke radikalt - da vil det ikke være riktig med samme pris). Avtaler skal være skriftlige.

Time-sats: Om medgått tid skal legges til grunn vil time-sats være NOK 1000,-- /time ekskl. mva.

SA vil legge opp til 3 typer tjenester. (Andre former kan avtales).

1) Full regnskapsføring.
Her inngår; Daglig Fakturering, purring, bistå v. egen-inkasso, eller i kontakt m. eksternt inkassobyrå. Bokføring. Rådgiving. Månedlig/kvartal-vis resultat-rapportering. Lønnskjøring. Avstemming og kontroll. Terminvise oppgjør via Altinn (Mva, arb.g.avgift og skatt). Årsoppgjør og skattemelding/selvangivelse, inklusive formelt årlig regnskap til Brønnøysund og generalforsamlingsprotokoll (om revisor; pris som denne skal ha /egen pris). For enkeltperson-foretak vil utarbeiding av selvangivelse /årsavslutning være en sentral oppgave. Her er ikke revisjon påkrevet (omsetningsvilkår). Utfylling av skjema og rådgiving. Hjelp til ny-etableringer, fusjoner o.a..

2) Delvis regnskapsføring / kunden fakturerer selv.

Bokføring. Lønnskjøring. Rådgiving. Månedlige/kvartal-vise rapporter. Avstemming og kontroll. Terminvise oppgjør. Årsoppgjør og selvangivelse. Utfylling av skjema og rådgiving. Hjelp til ny-etableringer, fusjoner o.a..

3)  Litt regnskapsføring.
Kunden bokfører og fakturerer selv. Innrapporterer selv lønn og mva. . SA bistår bare med rådgiving, og å utarbeide formelt regnskap (årsavslutning). SA bistår også med å utforme og å sende inn skattemelding (selvangivelse).