Nyheter

Tvanngsmulkt ved forsinket levering av oppgaver:

I 2023 er rettsgebyret 1243 kroner per dag. De ulike oppgavene/meldingene har ulike satser:

  • For aksjonærreisteroppgaven er satsen et rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 62 150 kroner.
  • For a-meldingen er satsen 1/10 rettsgebyr per inntektsmottaker som mangler eller har feil i opplysningene per dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 124 000 kroner per periode.
  • For mva-meldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 62 150 kroner.
  • For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Maksbeløpet er 62 150 kroner.
  • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 62 150 kroner.
  • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 000 000 kroner.

Forsinkelsesegebyr ved for sent levert formelt regnskap / årsregnskap til Brønnøysundregistrene:

I 2023 er rettsgebyret kr. 1243,--. Ikke levert årsregnskap innen frist gir:

Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene. To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene. Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene. Maksimalt forsinkelsesgebyr er: Kr. 64.636,--.

Skattemeldingen for næringsdrivende

Pre-utfylte data fra Skatteetaten må være tilgjengelige før det lar seg gjøre å fylle ut skattemeldingen (som tidligere var benevnt som "Selvangivelse"). Disse vil ikke være tilgjengelige før:

I BEGYNNELSEN AV APRIL.

IKKE LENGER ÅRSBERETNING.

Årsberetning er ikke lenger pliktig for små foretak for regnskapsår avsluttet 31.12.2017 eller senere. § 3-3 i Regnskapsloven er opphevet.

NYE OG STRENGERE KRAV TIL KASSASYSTEM FRA 2019.

Det er fra 2019 fastsatt nye regler for kassasystemer. Disse skal inneha endel funksjonalitet som vanskeliggjør juks med kassaapparatet. Som gamle kassaapparater ikke har hatt. Skatteetaten har laget en liste over leverandører av kassaapparater hvor leverandørene har gitt erklæring på at apparatene oppfyller kravene til å være godkjente. Disse leverandørene er listet opp på Skatteetatens web-sider: Skatteetatens liste

Fra og med januar 2021 skal det rapporteres nye opplysninger i a-meldingen. De nye opplysningene er utleggstrekk, pensjonsinnretning, ansettelsesform, og årsak til sluttdato.