Fakturere selv

Ønsker du/dere å ta faktureringen selv?


Statsautorisert Regnskapsfører Håkon Berg har i dag kunnskap og kan tilby løsninger innen 3 regnskapssystemer. (Alternativ 1 er det system som er mest kjent for regnskapsfører, og hvor funksjonaliteten ser ut til å være størst).

1) Duett Økonomi - hovedsystem. "Skybasert / web-program".  Systemet tas i bruk 2022 og erstatter Visma Mamut som har vært hovedsystem fra 2006.  Her kan du som kunde sende e-post om ønsket faktura til regnskapsfører (m. nødvendig innhold til fakturaen). Deretter lager regnskapsfører den, og sender i retur som pdf-fil (bilde-fil) på e-post. Om fakturaen er ok., sender du den så ut til din kunde.  Regnskapsfører har som garanti at du skal ha faktura i retur innen 6 timer fra da du sendte e-post.  (Innen vanlige arbeidsdager).  Det er også mulighet for at du som kunde kan logge inn og selv lage fakturaene.   Programmet innehar også funksjonalitet for formelt regnskap (årsoppgjør - for AS/NUF), og skattemelding (selvangivelse).


2) Tripletex. Sky-løsning hvor du som kunde utformer fakturaen selv, - når du måtte ønske det. Du vil da også ha tilgang til all regnskapsfunksjonalitet, og kan ta ut rapporter m.m.. NB! Her tilkommer lisensavgift til system-leverandør (Visma).


3 Visma eAccounting. Sky-løsning hvor du som kunde utformer fakturaen selv, - når du måtte ønske det. Du vil da også ha tilgang til all regnskapsfunksjonalitet, og kan ta ut rapporter m.m.. NB! Her tilkommer lisensavgift til system-leverandør (Visma).