Fakturere selv

Ønsker du/dere å ta faktureringen selv?


Statsautorisert Regnskapsfører Håkon Berg har i dag kunnskap og kan tilby løsninger innen 3 regnskapssystemer. (Alternativ 1 er det system som er mest kjent for regnskapsfører, og hvor funksjonaliteten ser ut til å være størst).

1) PowerOffice - hovedsystem. "Skybasert / web-program".  Systemet tas i bruk 2023.  Her kan du som kunde sende e-post om ønsket faktura til regnskapsfører (m. nødvendig innhold til fakturaen). Deretter lager regnskapsfører den, og sender i retur som pdf-fil (bilde-fil) på e-post. Om fakturaen er ok., sender du den så ut til din kunde.  Regnskapsfører har som garanti at du skal ha faktura i retur innen 6 timer fra da du sendte e-post.  (Innen vanlige arbeidsdager).  Det er også mulighet for at du som kunde kan logge inn og selv lage fakturaene. Lisensavgift fra leverandør tilkommer.  Les mer om priser her:  https://www.poweroffice.no/#priser   .  Programmet fungerer fint sammen med Visma År og Periode.  Som er det system som vil bli benyttet for utarbeidelse av formelt regnskap og skattemeldinger.


2) Tripletex. Sky-løsning hvor du som kunde utformer fakturaen selv, - når du måtte ønske det. Du vil da også ha tilgang til all regnskapsfunksjonalitet, og kan ta ut rapporter m.m.. NB! Her tilkommer lisensavgift til system-leverandør (Visma).


3 Visma eAccounting. Sky-løsning hvor du som kunde utformer fakturaen selv, - når du måtte ønske det. Du vil da også ha tilgang til all regnskapsfunksjonalitet, og kan ta ut rapporter m.m.. NB! Her tilkommer lisensavgift til system-leverandør (Visma).