Tjenester

Hva vil det koste? Hva kan SA tilby?


SA vil som nevnt rette seg inn mot Aksjeselskaper. Det vil bli mulig å gjøre avtale om total-priser (Disse vil være avhengige av omsetning, og vil måtte endres om forutsetningene endres. Omsetningen i ditt selskap vil jo kunne øke/minke radikalt - da vil det ikke være riktig med samme pris). Avtaler skal være skriftlige.

Time-sats: Om medgått tid skal legges til grunn vil time-sats være NOK 825,-- /time ekskl. mva.

SA vil legge opp til 3 typer tjenester. (Andre former kan avtales).

1) Full regnskapsføring.
Her inngår; Daglig Fakturering, purring, inkasso (via ekst. byrå). Betaling og bokføring. Månedlig/kvartal-vis resultat-rapportering. Lønnskjøring. Avstemming og kontroll. Terminvise oppgjør via Altinn (Mva, arb.g.avgift og skatt). Årsoppgjør og selvangivelse, inklusive formelt årlig regnskap til Brønnøysund m. forslag til årsberetning og generalforsamlingsprotokoll (om revisor; pris som denne skal ha /egen pris). For enkeltperson-foretak vil utarbeiding av selvangivelse /årsavslutning være en sentral oppgave. Her er ikke revisjon påkrevet (omsetningsvilkår). Utfylling av skjema og rådgiving. Hjelp til ny-etableringer, fusjoner o.a..

2) Delvis regnskapsføring.

(Fakturering, og evnt. betaling gjøres av kunden selv). Bokføring. Lønnskjøring (kan gjøres av kunden selv) Månedlige/kvartal-vise rapporter. Avstemming og kontroll. Terminvise oppgjør. Årsoppgjør og selvangivelse. Utfylling av skjema og rådgiving. Hjelp til ny-etableringer, fusjoner o.a..

3) Litt regnskapsføring.
Bokføring, Avstemming og kontroll. Terminvise oppgjør. Årsavslutning/selvangivelse.

Kvalitet. Grundighet.

Erfaring. Profesjonalitet.